Склад Вченої ради

У відповідності до закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду ОНАХТ зі змінами,  наказу ОНАХТ від 04.11.2014 року  № 222-01 «Про затвердження складу Вченої ради ОНАХТ» зі змінами та доповненнями затверджено наступний

Склад Вченої ради

 

Голова Вченої ради Єгоров Б.В.
Голова Вченої ради – Єгоров Б.В.
Секретар Вченої ради Федченко Ю.С.
Вчений секретар – Федченко Ю.С.
Вчена рада ОНАХТ
Вчена рада ОНАХТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Єгоров Богдан Вікторович – голова Вченої ради, ректор академії, д.т.н., професор
 2. Федченко Юлія Степанівна – вчений секретар,  к.ф.-м.н., доцент
 3. Трішин Федір Анатолійович – проректор  з науково-педагогічної та навчальної роботи, к.т.н., доцент
 4. Мардар Марина Ромиківна –  проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,  д.т.н., професор
 5. Поварова Наталія Миколаївна –  проректор з наукової роботи,  к.т.н., доцент
 6. Кананихіна Олена Миколаївна – проректор з науково-педагогічної   та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту, к.т.н., доцент
 7. Мосієнко Гарій Анатолійович – проректор з економічного розвитку та адміністративно-господарської роботи, к.т.н.
 8. Страхова Тетяна Василівна – голова профкому співробітників,  к.т.н., доцент
 9. Федоренко Ірина Володимирівна – помічник ректора
 10. Волков Віктор Едуардович – директор Навчально-наукового інституту механіки, автоматизації та робототехніки ім. П.М.Платонова, д. ф.-м. н, професор
 11. Каламан Ольга Борисівна – директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, к.е.н., доцент
 12. Косой Борис Володимирович – директор Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського, д. т. н., професор
 13. Солоницька Ірина Валеріївна – директор Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, к. т. н., доцент
 14. Біленька Ірина Ремівна – директор Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників ОНАХТ, к.т.н., доцент
 15. Гордієнко Лариса Леонідівна – директор Інституту післядипломної освіти і підвищення кваліфікації,  к.т.н., с.н.с.
 16. Кордзая Натела Ревазівна – директор Центру управління прийомом на навчання, к.т.н.
 17. Хобін Віктор Андрійович – директор Навчально-наукового центру інформаційних технологій,  д.т.н., професор
 18. Агеєва Ірина Миколаївна – декан факультету менеджменту, маркетингу і логістики,  к.е.н., доцент
 19. Жихарева Наталія Віталіївна – в.о. декана факультету низькотемпературної техніки і технології,  к.т.н., доцент
 20. Дишкантюк Оксана Володимирівна –  декан факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного  бізнесу, к.т.н., доцент
 21. Котлик Сергій Валентинович – декан факультету інформаційних технологій та кібербезпеки, к.т.н., доцент
 22. Купріна Наталя Михайлівна – декан факультету економіки,  бізнесу і контролю,  к.е.н., доцент
 23. Орлова Світлана Сергіївна – декан факультету енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну,  к.т.н., доцент
 24. Саркісян  Ганна Овсепівна – декан факультету технології вина та туристичного бізнесу, к.т.н.,  доцент
 25. Світий Іван Миколайович – в.о. декана факультету автоматизації, мехатроніки та робототехніки, к.т.н., доцент
 26. Соц Сергій Михайлович – декан факультету технології  зерна, хлібопродуктів,  кондитерських виробів,   комбікормів і біопалива,  к.т.н., доцент
 27. Шарахматова Тетяна Євгенівна – декан факультету технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства,  к.т.н., доцент
 28. Шпирко Тетяна Василівна – декан факультету прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій, к.т.н., доцент
 29. Глушков Олег Анатолійович – директор технікуму газової та нафтової промисловості ОНАХТ
 30. Єпур Ольга Сергіївна – директор технікуму промислової автоматики ОНАХТ
 31. Коваленко Анатолій Володимирович – директор Одеського технічного коледжу
 32. Лукіяник Олександр Григорович – директор механіко-технологічного технікуму
 33. Ангелов Георгій Віталійович – завідувач кафедри соціології, філософії і права, к.і.н., професор
 34. Артеменко Сергій Вікторович  – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, д. т. н., професор
 35. Базутова Тетяна Володимирівна – начальник відділу кадрів
 36. Басюркіна Наталія Йосипівна – завідувач кафедри управління бізнесом, д. е. н., доцент
 37. Безусов Анатолій  Тимофійович – завідувач кафедри біотехнології, консервованих продуктів і напоїв, д.т.н., професор
 38. Бордун Тетяна Василівна – директор науково-дослідного інституту ОНАХТ, к.т.н., доцент
 39. Букарос  Андрій Юрійович – начальник навчального відділу, к.т.н., доцент
 40. Бурдо Олег Григорович – завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, д.т.н., професор
 41. Віват Ганна Іванівна – завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики, д.філол.н., професор
 42. Віннікова Людмила Григорівна – завідувач кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів, д.т.н., професор
 43. Гапонюк Олег Іванович –  завідувач кафедри технологічного обладнання зернових виробництв, д.т.н., професор
 44. Герега Олександр Миколайович – завідувач кафедри комп’ютерних систем і управління бізнес-процесами, д. т. н., професор
 45. Д’яконова Анджела Костянтинівна – завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, д. т. н., професор
 46. Жигунов Дмитро Олександрович – завідувач кафедри технології переробки зерна, д.т.н., доцент
 47. Звіряка Ірина Володимирівна – головний бухгалтер
 48. Зінченко Ірина Іванівна – директор  науково-технічної бібліотеки
 49. Зінченко  Олена Сергіївна – завідувач кафедри іноземних мов, к.ф.н., доцент
 50.  Іванова Ліна Олександрівна – завідувач кафедри інженерної графіки та технічного дизайну, д.т.н., професор
 51. Іоргачова Катерина Георгіївна  – завідувач кафедри хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, д.т.н., професор
 52. Капрельянц Леонід Вікторович – завідувач кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування, д.т.н., професор
 53. Коваленко Олена Олександрівна – завідувач кафедри технології питної води, д.т.н., с.н.с.
 54. Крусір Галина Всеволодівна – завідувач кафедри екології харчових продуктів і виробництв, д.т.н., професор
 55. Кручек Оксана Анатолівна – директор Центру моніторингу та забезпечення якості вищої освіти, к.т.н, доцент
 56. Кирилов Володимир Харитонович – завідувач кафедри вищої математики, д.т.н., професор
 57. Лагодієнко Володимир Вікторович – завідувач  кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, д. е. н., професор
 58. Лівенцова Олена Олегівна –  завідувач відділом аспірантури і докторантури, к.х.н., доцент
 59. Мазур Віктор Олександрович – завідувач кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики, д.т.н., професор
 60. Макаринська Алла Василівна – доцент кафедри технології комбікормів і біопалива, к.т.н., доцент
 61. Мелік-Дадаєва Олена Валеріївна – головний інженер ОНАХТ
 62. Меліх Олена Олександрівна – завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації, д. е. н., доцент
 63. Михайлова Вікторія Леонідівна – начальник юридичного відділу
 64. Мілованов Валерій Іванович – завідувач кафедри компресорів та пневмоагрегатів, д.т.н., професор
 65. Монтік Петро Миколайович – завідувач кафедри електромеханіки та мехатроніки, к.т.н., професор
 66. Немченко Валерій Вікторович – завідувач кафедри обліку та аудиту, д.е.н., професор
 67. Осипова Ірина Володимирівна – начальник планово-фінансового відділу
 68. Осипова Лариса Анатоліївна – завідувач кафедри технології вина та енології, д.т.н., професор
 69. Павлов Олександр Іванович – завідувач кафедри економіки промисловості, д.е.н., професор
 70. Плотніков Валерій Михайлович – завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, д.т.н., професор
 71. Рогатіна Лідія Петрівна – завідувач кафедри  економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, к.е.н., доцент
 72. Савенко Ігор Іванович – завідувач кафедри менеджменту і логістики, д.е.н., професор
 73.  Семенюк Юрій Володимирович – завідувач кафедри теплофізики та прикладної екології, д.т.н., доцент
 74. Сергеєва Олександра Євгенівна – завідувач кафедри фізики і матеріалознавства, д.ф.-м.н., професор
 75. Сергеєва Тетяна Петрівна – завідувач кафедри фізичної культури та спорту
 76. Симоненко Юрій Михайлович – в.о. завідувача кафедри кріогенної техніки, д.т.н., професор
 77. Скрипниченко Дмитро Михайлович – голова профкому студентів ОНАХТ
 78. Станкевич Георгій Миколайович – завідувач кафедри технології зберігання зерна, д.т.н., професор
 79. Тітлов Олександр Сергійович – завідувач кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв, д.т.н., професор
 80. Тележенко Любов Миколаївна – завідувач кафедри ресторанного і оздоровчого харчування, д.т.н., професор
 81.  Ткаченко Наталія Андріївна – завідувач кафедри технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів, д.т.н., професор
 82. Ткаченко Оксана Борисівна – завідувач кафедри безпеки, експертизи та товарознавства, д.т.н., доцент
 83. Кашкано Мар’яна Анатоліївна – відповідальний секретар приймальної комісії,  к.т.н., старший викладач
 84. Фесенко Олена Олександрівна – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент
 85. Хмельнюк Михайло Георгійович – завідувач кафедри холодильних машин, установок і кондиціювання повітря, д.т.н., професор
 86. Черно Наталія Кирилівна – завідувач кафедри харчової хімії, д.т.н., професор
 87. Арнаутова Ольга Василівна – голова студентської ради ОНАХТ
 88. Чернєва Ірина Дмитрівна – голова студентської ради факультету технології вина та туристичного бізнесу
 89. Гуща Марія Олександрівна  – голова студентської ради факультету прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій
 90. Яковин Владислав Олегович – голова студентської ради факультету інформаційних технологій та кібербезпеки
 91. Кириляк Віталій Сергійович – голова студентської ради факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу
 92.  Жердецька Тетяна Василівна – голова студентської ради факультету низькотемпературної техніки і технології
 93. Грінівецький Андрій Олегович – голова студентської ради факультету технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива
 94. Саламадіна Іванна Ігорівна – голова студентської ради факультету економіки, бізнесу і контролю
 95. Лісник Вікторія Олегівна  – голова студентської ради факультету технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства
 96. Гуркіна Анастасія Ігорівна – голова студентської ради факультету автоматизації, мехатроніки та робототехніки
 97. Тимчук Юлія Михайлівна – голова студентської ради факультету менеджменту, маркетингу і логістики
 98. Бакалу Максим Віталійович – голова студентської ради факультету енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну