Склад Вченої ради

У відповідності до закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду ОНАХТ зі змінами,  наказу ОНАХТ від 04.11.2014 року  № 222-01 «Про затвердження складу Вченої ради ОНАХТ» зі змінами та доповненнями затверджено наступний

Склад Вченої ради

 

Голова Вченої ради Єгоров Б.В.
Голова Вченої ради – Єгоров Б.В.
Секретар Вченої ради Федченко Ю.С.
Учений секретар – Федченко Ю.С.
Вчена рада ОНАХТ
Вчена рада ОНАХТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Єгоров Богдан Вікторович – голова Вченої ради, ректор академії, д.т.н., професор
 2. Федченко Юлія Степанівна – учений секретар,  к.ф.-м.н., доцент
 3. Трішин Федір Анатолійович – проректор  з науково-педагогічної та навчальної роботи, к.т.н., доцент
 4. Мардар Марина Ромиківна –  проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,  д.т.н., професор
 5. Поварова Наталія Миколаївна –  проректор з наукової роботи,  к.т.н., доцент
 6. Кананихіна Олена Миколаївна – проректор з науково-педагогічної   та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту, к.т.н., доцент
 7. Мосієнко Гарій Анатолійович – проректор з економічного розвитку та адміністративно-господарської роботи, к.т.н.
 8. Страхова Тетяна Василівна – голова профкому співробітників,  к.т.н., доцент
 9. Федоренко Ірина Володимирівна – помічник ректора
 10. Каламан Ольга Борисівна – директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, к.е.н., доцент
 11. Косой Борис Володимирович – директор Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського, д. т. н., професор
 12. Котлик Сергій Валентинович –  директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних систем і технологій “Індустрія 4.0” ім. П.М. Платонова, к.т.н., доцент
 13. Солоницька Ірина Валеріївна – директор Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, к. т. н., доцент
 14. Біленька Ірина Ремівна – директор Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників ОНАХТ, к.т.н., доцент
 15. Кордзая Натела Ревазівна – директор Центрумаркетингу та реклами, к.т.н, доцент.
 16. Хобін Віктор Андрійович – директор Навчально-наукового центру інформаційних технологій,  д.т.н., професор
 17. Агеєва Ірина Миколаївна – декан факультету менеджменту, маркетингу і логістики,  к.е.н., доцент
 18. Жихарева Наталія Віталіївна –  декан факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки,  к.т.н., доцент
 19. Дец Надія Олександрівна -начальник навчального відділу, к.т.н, доцент
 20. Дишкантюк Оксана Володимирівна –  декан факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного  бізнесу, к.т.н., доцент
 21. Купріна Наталя Михайлівна – декан факультету економіки,  бізнесу і контролю,  к.е.н., доцент
 22. Саркісян  Ганна Овсепівна – декан факультету технології вина та туристичного бізнесу, к.т.н.,  доцент
 23. Світий Іван Миколайович –  декан факультету комп’ютерних систем та автоматизації, к.т.н., доцент
 24. Соц Сергій Михайлович – декан факультету технології зерна і зернового бізнесу,  к.т.н., доцент
 25. Шарахматова Тетяна Євгенівна – декан факультету технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу,  к.т.н., доцент
 26. Шестопалов Сергій Вікторович – декан факультету комп’ютерної  інженерії, програмування та кіберзахисту, к.т.н., доцент
 27. Шпирко Тетяна Василівна – декан факультету нафти, газу та екології, к.т.н., доцент
 28. Глушков Олег Анатолійович – директор коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ
 29. Єпур Ольга Сергіївна – директор коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ
 30. Коваленко Анатолій Володимирович – директор Одеського технічного коледжу ОНАХТ
 31. Лукіяник Олександр Григорович – директор механіко-технологічного коледжу ОНАХТ
 32. Артеменко Сергій Вікторович  – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, д. т. н., професор
 33. Базутова Тетяна Володимирівна – начальник відділу кадрів
 34. Басюркіна Наталія Йосипівна – завідувач кафедри управління бізнесом, д. е. н., доцент
 35. Бордун Тетяна Василівна – директор науково-дослідного інституту ОНАХТ, к.т.н., доцент
 36. Бурдо Олег Григорович – завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, д.т.н., професор
 37. Віват Ганна Іванівна – завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики, д.філол.н., професор
 38. Віннікова Людмила Григорівна – завідувач кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів, д.т.н., професор
 39. Гапонюк Олег Іванович –  завідувач кафедри технологічного обладнання зернових виробництв, д.т.н., професор
 40. Гордієнко Лариса Леонідівна – голова постійно діючої комісії Вченої ради ОНАХТ з розвитку кадрового потенціалу,  к.т.н., с.н.с.
 41. Дорошенко Олександр Вікторович – завідувач кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики, д.т.н., професор
 42. Д’яконова Анджела Костянтинівна – завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, д. т. н., професор
 43. Жигунов Дмитро Олександрович – завідувач кафедри технології переробки зерна, д.т.н., доцент
 44. Звіряка Ірина Володимирівна – головний бухгалтер
 45. Зінченко Ірина Іванівна – директор  науково-технічної бібліотеки
 46. Зінченко  Олена Сергіївна – завідувач кафедри іноземних мов, к.ф.н., доцент
 47.  Іванова Ліна Олександрівна – завідувач кафедри інженерної графіки та технічного дизайну, д.т.н., професор
 48. Іоргачова Катерина Георгіївна  – завідувач кафедри хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, д.т.н., професор
 49. Капрельянц Леонід Вікторович – завідувач кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування, д.т.н., професор
 50. Кашкано Мар’яна Анатоліївна – відповідальний секретар приймальної комісії,  к.т.н., старший викладач
 51. Коваленко Олена Олександрівна – завідувач кафедри біоінженерії і води, д.т.н., с.н.с.
 52. Крусір Галина Всеволодівна – завідувач кафедри екології харчових продуктів і виробництв, д.т.н., професор
 53. Кручек Оксана Анатоліївна – начальник відділу контролю якості та сертифікації, к.т.н, доцент
 54. Кирилов Володимир Харитонович – завідувач кафедри вищої та прикладної математики, д.т.н., професор
 55. Лагодієнко Володимир Вікторович – завідувач  кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, д. е. н., професор
 56. Лівенцова Олена Олегівна –  завідувач відділом аспірантури і докторантури, к.х.н., доцент
 57. Макаринська Алла Василівна – доцент кафедри технології комбікормів і біопалива, к.т.н., доцент
 58. Мелік-Дадаєва Олена Валеріївна – головний інженер ОНАХТ
 59. Меліх Олена Олександрівна – завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації, д. е. н., доцент
 60. Мілованов Валерій Іванович – завідувач кафедри компресорів та пневмоагрегатів, д.т.н., професор
 61. Монтік Петро Миколайович – завідувач кафедри електромеханіки та мехатроніки, к.т.н., професор
 62. Немченко Валерій Вікторович – завідувач кафедри обліку та аудиту, д.е.н., професор
 63. Ольшевська Ольга Володимирівна – директор Координаційного центру видань наукової періодики
 64. Орлова Світлана Сергіївна –  директор Центру енергетичного моніторингу, к.т.н., доцент
 65. Осипова Ірина Володимирівна – начальник планово-фінансового відділу
 66. Павлов Олександр Іванович – завідувач кафедри економіки промисловості, д.е.н., професор
 67. Плотніков Валерій Михайлович – завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, д.т.н., професор
 68. Рогатіна Лідія Петрівна – завідувач кафедри  економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, к.е.н., доцент
 69. Савенко Ігор Іванович – завідувач кафедри менеджменту і логістики, д.е.н., професор
 70.  Семенюк Юрій Володимирович – завідувач кафедри теплофізики та прикладної екології, д.т.н., доцент
 71. Сергеєва Олександра Євгенівна – завідувач кафедри фізики і матеріалознавства, д.ф.-м.н., професор
 72. Сергеєва Тетяна Петрівна – завідувач кафедри фізичної культури та спорту
 73. Симоненко Юрій Михайлович – в.о. завідувача кафедри кріогенної техніки, д.т.н., професор
 74. Скрипниченко Дмитро Михайлович – голова профкому студентів ОНАХТ, к.т.н.
 75. Соловей Анатолій Олександрович – в.о. завідувача кафедри соціології, філософії і права, голова постійно діючої комісії Вченої ради з виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту, к.і.н., доцент;
 76. Станкевич Георгій Миколайович – завідувач кафедри технології зберігання зерна, д.т.н., професор
 77. Тітлов Олександр Сергійович – завідувач кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв, д.т.н., професор
 78. Тележенко Любов Миколаївна – завідувач кафедри ресторанного і оздоровчого харчування, д.т.н., професор
 79.  Ткаченко Наталія Андріївна – завідувач кафедри технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики, д.т.н., професор
 80. Ткаченко Оксана Борисівна – завідувач кафедри технології вина та сенсорного аналізу, д.т.н., доцент
 81. Фесенко Олена Олександрівна – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент
 82. Хмельнюк Михайло Георгійович – завідувач кафедри холодильних машин, установок і кондиціювання повітря, д.т.н., професор
 83. Черно Наталія Кирилівна – завідувач кафедри харчової хімії та експертизи, д.т.н., професор
 84. Шевченко Ганна  Анатоліївна  –  начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції, к.ф.н., доцент
 85. Лісник Вікторія Олегівна – Молодіжний ректор ОНАХТ
 86. Чумаченко Богдан Вікторович – голова студентської ради факультету технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу
 87. Гуща Марія Олександрівна  – голова студентської ради факультету нафти, газу та екології
 88. Яковин Владислав Олегович – голова студентської ради факультету комп’ютерної  інженерії, програмування та кіберзахисту
 89. Григір Андрій Олександрович – голова студентської ради факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу
 90. Басов Анатолій Михайлович- голова студентської ради факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки
 91. Топор Валентин Анатолійович – голова студентської ради факультету технології зерна і зернового бізнесу
 92. Комишан Олена Юріївна – голова студентської ради факультету економіки, бізнесу і контролю
 93. Гуркіна Анастасія Ігорівна – голова студентської ради факультету комп’ютерних систем та автоматизації
 94. Мироненко Богдан Валентинович – голова студентської ради факультету менеджменту, маркетингу і логістики
 95. Іванов Олександр Дмитрович – голова  студентської ради факультету технології вина та туристичного бізнесу