Склад Вченої ради

У відповідності до закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду ОНАХТ зі змінами,  наказу ОНАХТ від 04.11.2014 року  № 222-01 «Про затвердження складу Вченої ради ОНАХТ» зі змінами та доповненнями затверджено наступний

Склад Вченої ради

 

Голова Вченої ради Єгоров Б.В.
Голова Вченої ради – Єгоров Б.В.
Секретар Вченої ради Федченко Ю.С.
Вчений секретар – Федченко Ю.С.
Вчена рада ОНАХТ
Вчена рада ОНАХТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Єгоров Богдан Вікторович – голова Вченої ради, ректор академії, д.т.н., професор
 2. Федченко Юлія Степанівна – вчений секретар,  к.ф.-м.н., доцент
 3. Трішин Федір Анатолійович – проректор  з науково-педагогічної та навчальної роботи, к.т.н., доцент
 4. Мардар Марина Ромиківна –  проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,  д.т.н., професор
 5. Поварова Наталія Миколаївна –  проректор з наукової роботи,  к.т.н., доцент
 6. Кананихіна Олена Миколаївна – проректор з науково-педагогічної   та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту, к.т.н., доцент
 7. Мосієнко Гарій Анатолійович – проректор з економічного розвитку та адміністративно-господарської роботи, к.т.н.
 8. Страхова Тетяна Василівна – голова профкому співробітників,  к.т.н., доцент
 9. Федоренко Ірина Володимирівна – помічник ректора
 10. Каламан Ольга Борисівна – директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, к.е.н., доцент
 11. Косой Борис Володимирович – директор Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського, д. т. н., професор
 12. Котлик Сергій Валентинович – в.о. директора Навчально-наукового інституту комп’ютерних систем і технологій “Індустрія 4.0” ім. П.М. Платонова, к.т.н., доцент
 13. Солоницька Ірина Валеріївна – директор Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, к. т. н., доцент
 14. Біленька Ірина Ремівна – директор Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників ОНАХТ, к.т.н., доцент
 15. Кордзая Натела Ревазівна – директор Центру управління прийомом на навчання, к.т.н.
 16. Хобін Віктор Андрійович – директор Навчально-наукового центру інформаційних технологій,  д.т.н., професор
 17. Агеєва Ірина Миколаївна – декан факультету менеджменту, маркетингу і логістики,  к.е.н., доцент
 18. Жихарева Наталія Віталіївна – в.о. декана факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки,  к.т.н., доцент
 19. Дишкантюк Оксана Володимирівна –  декан факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного  бізнесу, к.т.н., доцент
 20. Купріна Наталя Михайлівна – декан факультету економіки,  бізнесу і контролю,  к.е.н., доцент
 21. Ломовцев Павло Борисович – в.о. декана факультету комп’ютерної  інженерії, програмування та кіберзахисту, к.т.н., доцент
 22. Саркісян  Ганна Овсепівна – декан факультету технології вина та туристичного бізнесу, к.т.н.,  доцент
 23. Світий Іван Миколайович – в.о. декана факультету комп’ютерних систем та автоматизації, к.т.н., доцент
 24. Соц Сергій Михайлович – декан факультету технології зерна і зернового бізнесу,  к.т.н., доцент
 25. Шарахматова Тетяна Євгенівна – декан факультету технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу,  к.т.н., доцент
 26. Шпирко Тетяна Василівна – декан факультету нафти, газу та екології, к.т.н., доцент
 27. Глушков Олег Анатолійович – директор коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ
 28. Єпур Ольга Сергіївна – директор коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ
 29. Коваленко Анатолій Володимирович – директор Одеського технічного коледжу ОНАХТ
 30. Лукіяник Олександр Григорович – директор механіко-технологічного коледжу ОНАХТ
 31. Ангелов Георгій Віталійович – завідувач кафедри соціології, філософії і права, к.і.н., професор
 32. Артеменко Сергій Вікторович  – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, д. т. н., професор
 33. Базутова Тетяна Володимирівна – начальник відділу кадрів
 34. Басюркіна Наталія Йосипівна – завідувач кафедри управління бізнесом, д. е. н., доцент
 35. Бордун Тетяна Василівна – директор науково-дослідного інституту ОНАХТ, к.т.н., доцент
 36. Букарос  Андрій Юрійович – начальник навчального відділу, к.т.н., доцент
 37. Бурдо Олег Григорович – завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, д.т.н., професор
 38. Віват Ганна Іванівна – завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики, д.філол.н., професор
 39. Віннікова Людмила Григорівна – завідувач кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів, д.т.н., професор
 40. Волков Віктор Едуардович – завідувач кафедри прикладної математики і програмування, д. т. н, професор
 41. Гапонюк Олег Іванович –  завідувач кафедри технологічного обладнання зернових виробництв, д.т.н., професор
 42. Гордієнко Лариса Леонідівна – голова постійно діючої комісії Вченої ради ОНАХТ з розвитку кадрового потенціалу,  к.т.н., с.н.с.
 43. Д’яконова Анджела Костянтинівна – завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, д. т. н., професор
 44. Жигунов Дмитро Олександрович – завідувач кафедри технології переробки зерна, д.т.н., доцент
 45. Звіряка Ірина Володимирівна – головний бухгалтер
 46. Зінченко Ірина Іванівна – директор  науково-технічної бібліотеки
 47. Зінченко  Олена Сергіївна – завідувач кафедри іноземних мов, к.ф.н., доцент
 48.  Іванова Ліна Олександрівна – завідувач кафедри інженерної графіки та технічного дизайну, д.т.н., професор
 49. Іоргачова Катерина Георгіївна  – завідувач кафедри хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, д.т.н., професор
 50. Капрельянц Леонід Вікторович – завідувач кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування, д.т.н., професор
 51. Кашкано Мар’яна Анатоліївна – відповідальний секретар приймальної комісії,  к.т.н., старший викладач
 52. Коваленко Олена Олександрівна – завідувач кафедри біоінженерії і води, д.т.н., с.н.с.
 53. Крусір Галина Всеволодівна – завідувач кафедри екології харчових продуктів і виробництв, д.т.н., професор
 54. Кручек Оксана Анатолівна – директор Центру моніторингу та забезпечення якості вищої освіти, к.т.н, доцент
 55. Кирилов Володимир Харитонович – завідувач кафедри вищої математики, д.т.н., професор
 56. Лагодієнко Володимир Вікторович – завідувач  кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, д. е. н., професор
 57. Лівенцова Олена Олегівна –  завідувач відділом аспірантури і докторантури, к.х.н., доцент
 58. Мазур Віктор Олександрович – завідувач кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики, д.т.н., професор
 59. Макаринська Алла Василівна – доцент кафедри технології комбікормів і біопалива, к.т.н., доцент
 60. Мелік-Дадаєва Олена Валеріївна – головний інженер ОНАХТ
 61. Меліх Олена Олександрівна – завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації, д. е. н., доцент
 62. Михайлова Вікторія Леонідівна – начальник юридичного відділу
 63. Мілованов Валерій Іванович – завідувач кафедри компресорів та пневмоагрегатів, д.т.н., професор
 64. Монтік Петро Миколайович – завідувач кафедри електромеханіки та мехатроніки, к.т.н., професор
 65. Немченко Валерій Вікторович – завідувач кафедри обліку та аудиту, д.е.н., професор
 66. Орлова Світлана Сергіївна –  директор Центру енергетичного моніторингу, к.т.н., доцент
 67. Осипова Ірина Володимирівна – начальник планово-фінансового відділу
 68. Осипова Лариса Анатоліївна – завідувач кафедри технології вина та енології, д.т.н., професор
 69. Павлов Олександр Іванович – завідувач кафедри економіки промисловості, д.е.н., професор
 70. Плотніков Валерій Михайлович – завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, д.т.н., професор
 71. Рогатіна Лідія Петрівна – завідувач кафедри  економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, к.е.н., доцент
 72. Савенко Ігор Іванович – завідувач кафедри менеджменту і логістики, д.е.н., професор
 73.  Семенюк Юрій Володимирович – завідувач кафедри теплофізики та прикладної екології, д.т.н., доцент
 74. Сергеєва Олександра Євгенівна – завідувач кафедри фізики і матеріалознавства, д.ф.-м.н., професор
 75. Сергеєва Тетяна Петрівна – завідувач кафедри фізичної культури та спорту
 76. Симоненко Юрій Михайлович – в.о. завідувача кафедри кріогенної техніки, д.т.н., професор
 77. Скрипниченко Дмитро Михайлович – голова профкому студентів ОНАХТ, к.т.н.
 78. Соловей Анатолій Олександрович – голова постійно діючої комісії Вченої ради з виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту, к.і.н., доцент;
 79. Станкевич Георгій Миколайович – завідувач кафедри технології зберігання зерна, д.т.н., професор
 80. Тітлов Олександр Сергійович – завідувач кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв, д.т.н., професор
 81. Тележенко Любов Миколаївна – завідувач кафедри ресторанного і оздоровчого харчування, д.т.н., професор
 82.  Ткаченко Наталія Андріївна – завідувач кафедри технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики, д.т.н., професор
 83. Ткаченко Оксана Борисівна – завідувач кафедри безпеки, експертизи та товарознавства, д.т.н., доцент
 84. Фесенко Олена Олександрівна – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент
 85. Хмельнюк Михайло Георгійович – завідувач кафедри холодильних машин, установок і кондиціювання повітря, д.т.н., професор
 86. Черно Наталія Кирилівна – завідувач кафедри харчової хімії, д.т.н., професор
 87. Шевченко Ганна  Анатоліївна  –  начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції, к.ф.н., доцент
 88. Арнаутова Ольга Василівна – голова студентської ради ОНАХТ
 89. Чернєва Ірина Дмитрівна – голова студентської ради факультету технології вина та туристичного бізнесу
 90. Гуща Марія Олександрівна  – голова студентської ради факультету нафти, газу та екології
 91. Яковин Владислав Олегович – голова студентської ради факультету комп’ютерної  інженерії, програмування та кіберзахисту
 92. Кириляк Віталій Сергійович – голова студентської ради факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу
 93.  Жердецька Тетяна Василівна – голова студентської ради факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки
 94. Грінівецький Андрій Олегович – голова студентської ради факультету технології зерна і зернового бізнесу
 95. Саламадіна Іванна Ігорівна – голова студентської ради факультету економіки, бізнесу і контролю
 96. Лісник Вікторія Олегівна  – голова студентської ради факультету технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу
 97. Гуркіна Анастасія Ігорівна – голова студентської ради факультету комп’ютерних систем та автоматизації
 98. Тимчук Юлія Михайлівна – голова студентської ради факультету менеджменту, маркетингу і логістики
 99. Бакалу Максим Віталійович – член студентської ради факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки