Проєкти положень

 До засідання Вченої Ради ОНАХТ №2 (06.10.2020р)