Положення

PDF1

 

Положення про Вчену раду ОНАХТ

 

PDF1

 

 Положення про присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам ОНАХТ

 

 

PDF1    Зміни до Положення про присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам ОНАХТ

 

PDF1 Положення про постійно діючу комісію Вченої ради ОНАХТ з розвитку кадрового потенціалу

 

PDF1 Положення про постійно діючу комісію Вченої ради ОНАХТ з розвитку та удосконалення структури академії