Обрання за конкурсом, вчені звання

До засідання Вченої ради №

 

PDF1

 

 

 

 

PDF1