26.06.2018р.- засідання Вченої ради

         Шановні колеги,   26 червня  2018 р. о 11 год.00 хв. в ауд. Б-210  відбудеться засідання Вченої ради ОНАХТ

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й

 

 1. Звіти у зв’язку з обранням за конкурсом (таємне голосування).

 

 1. Про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність ОНАХТ.

         Проректор з наукової роботи Поварова Н.М.

 

 1. Стан діяльності та перспективи розвитку коледжів ОНАХТ.

         Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішин Ф.А.

 

 1. Про організацію і проведення усіх видів практики в ОНАХТ.

Директор центра  сприяння  працевлаштуванню студентів і випускників Біленька І.Р.

 

 1. Затвердження вартості навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії та в докторантурі для здобуття ступеня доктора наук поза державним замовленням.

         Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Про затвердження навчальних програм навчальних дисциплін для підготовки докторів філософії.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Затвердження обсягу прийому в аспірантуру для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та докторантуру для підготовки здобувачів вищої освіти  ступеня доктора наук поза державним замовленням.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Про надання права наукового керівництва аспірантами та здобувачами.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Про зміну наукової спеціальності.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Про затвердження і перезатвердження тем докторських і кандидатських дисертацій.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Про відрахування з аспірантури.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Затвердження змін та доповнень до Положення про організацію освітнього процесу.

         Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішин Ф.А.

 

 1. Затвердження Положень з основної діяльності та про структурні підрозділи ОНАХТ.

 

 1. Про рекомендацію до друку.

 

 1. Різне.