25.04.2017р.- Засідання Вченої ради

           Шановні колеги,  25 квітня  2017 р. о 13 год.45 хв. в ауд. Б-210  відбудеться засідання Вченої ради ОНАХТ

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й

 

1.Звіти у зв’язку з обранням за конкурсом на посади деканів факультетів (таємне голосування).

 2. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті  інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного  бізнесу.

Декан факультету  інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного  бізнесу Дишкантюк О.В.

3. Про роботу Центру міжнародної освіти щодо залучення іноземних громадян та навчання в академії.

Директор Центру міжнародної освіти Тодорова С.М.

4. Затвердження навчальних планів прийому 2017/2018н.р.

Начальник навчального відділу Радіонова О.В.,

директор Центру управління прийомом на навчання Кордзая Н.Р.

5. Затвердження графіку навчального процесу на 2017/2018н.р.

         Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішин Ф.А.

6. Про зміни у структурі академії.

         Директор Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова Солоницька І.В.

7. Про рекомендацію до друку:

          7.1) монографії «Розвиток фінансової системи сучасного підприємства: обліково-аналітичний аспект» за загальною редакцією Немченка В.В.;

 7.2) збірника тез доповідей 77 наукової конференції викладачів академії  за підсумками наукової конференції науково-педагогічного складу академії, яка відбулася 18 – 24 квітня 2017 р.;

7.3) наукових періодичних видань ОНАХТ.

8. Про зміни:

8.1) до Положення про порядок робіт із прекурсорами в ОНАХТ;

         Директор НДІ Бордун Т.В.

8.2) до Положення про спеціалізовані вчені ради ОНАХТ;

Головний Вчений секретар по спецрадам ОНАХТ Палвашова А.І.

8.3) до Положення про попередню експертизу дисертацій на здобуття наукових ступенів в ОНАХТ.

Головний Вчений секретар по спецрадам ОНАХТ Палвашова А.І.

8.4) до Положення про перевірку наукових робіт на наявність плагіату в ОНАХТ.

Головний Вчений секретар по спецрадам ОНАХТ Палвашова А.І.

9. Про профілактику правопорушень під час здійснення навчально-виховного процесу.

10. Про заходи щодо функціонування академії у святкові та вихідні дні.

11. Про зміну нижньої межі навчального навантаження.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішин Ф.А.

Увага! В порядку денному можливі зміни та доповнення.