08.09.2017 – засідання Вченої ради

Шановні колеги,

08 вересня 2017 р. о 13 год.45 хв. в ауд. Б-210  відбудеться засідання Вченої ради ОНАХТ

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й

 

 1. Обрання заступників голови Вченої ради ОНАХТ.
 2. Про затвердження Типового Положення про постійно діючу комісію Вченої ради.

Начальник юридичного відділу Михайлова В.Л.

 1. Про основні завдання колективу академії на новий 2017/2018навчальний рік.

Ректор Єгоров Б.В.

 1. Підсумки прийому на новий 2017/2018 н.р.

Відповідальний секретар приймальної комісії Кашкано М.А.

 1. Про зміни у структурі академії.

Голова постійно діючої комісії Вченої ради з розвитку структури академії Хобін В.А.

 1. Про подання до вченого звання доцента (таємне голосування).
 1. Про висунення на нагородження Зацеркляного М.М. (таємне голосування)
 1. Пропозиції щодо регламенту укладання контрактів і строкових трудових договорів зі співробітниками академії.

Голова постійно діючої комісії Вченої ради з розвитку кадрового потенціалу академії Гордієнко Л.Л.

 1. Про внесення змін до графіку навчального процесу у 2017/2018 навчальному році.

Провідний економіст планово-фінансового відділу Крушельницька С.І.

 1. Про внесення змін до «Положення про ради спеціальностей».

Голова постійно діючої комісії Вченої ради з розвитку навчального процесу Іоргачова К.Г.

 1. Про хід підготовки до відзначення 115-ї річниці з дня заснування академії.

         Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту Кананихіна О.М.

 1. Про присвоєння фасадному скверу академії найменування «Академічний», «Технологічний» та інші.

Голова профспілкового комітету співробітників академії Страхова Т.В.

 1. Про стан готовності академії до нового навчального року.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішин Ф.А.

 1. Рекомендація до подання на посаду академіка Національної академії наук Білорусі з питань продовольства д.т.н., проф. Ловкиса Зенона Валентиновича.
 1. Про рекомендацію до друку.

Ректор Єгоров Б.В.

 1. Про затвердження робочих та навчальних програм навчальних дисциплін для підготовки докторів філософії та затвердження робочої програми кандидатського іспиту з української мови як іноземної для аспірантів та здобувачів.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О. О.

 1. Звіти докторантів 1 року навчання.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О. О.

 1. Про перезатвердження тем дисертацій.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О. О.

 1. Про зарахування до докторантури.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О. О.

 1. Про профілактику правопорушень під час здійснення навчально-виховного процесу.
 1. Різне.

         21.1. Затвердження Положення про вищу школу педагогічної майстерності.

22.2. Затвердження плану роботи Вченої ради на 1-й семестр 2017-2018 навчального року.

 

Увага! В порядку денному можливі зміни та доповнення.