07.07.2020р.- засідання Вченої ради

Шановні колеги, 07 липня 2020 р. о 11 год. 00 хв. відбудеться засідання Вченої ради ОНАХТ

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й

 

 1. Результати атестації та підсумкового семестрового контролю.

Начальник навчального відділу Дец Н.О.

 

 1. Щодо фінансово-господарської самостійності відокремлених структурних підрозділів.

Ректор Єгоров Б.В.

 

 1. Про обрання за конкурсом на посаду професорів кафедр.

 

 1. Про призначення двох рецензентів та визначення стуктурного підрозділу для проведення попередньої експертизи:

 

4.1) дисертаційної роботи Баранюк Х.О. на тему «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу в харчовій промисловості»,  представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка»;

4.2) дисертаційної роботи Маренченко О.І. на тему «Інноваційні технології зневоднення харчової сировини», представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»;

4.3) дисертаційної роботи Барабанової Ю.Є. на тему «Трансформація логістичного менеджменту України в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії», представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Проректор з наукової роботи Поварова Н.М.

 

 1. Затвердження кандидатур на іменні стипендії.

Начальник навчального відділу Дец Н.О.

 

 1. Про відрахування з аспірантури.

Завідувач відділом аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Атестація докторанта ІІІ року навчання кафедри кріогенноїтехніки.

Завідувач відділом аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Про перезатвердження теми кандидатської дисертаційної роботи .

Завідувач відділом аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Затвердження Положень і змін до них з основної діяльності та про структурні підрозділи ОНАХТ.

 

 1. Про рекомендацію до друку.

 

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради на 1 півріччя 2020/2021 навчального року.

 

 1. Різне.