07.02.2018р. – засідання Вченої ради

    Шановні колеги, 

       07 лютого  2018 р. о 12 год.00 хв. в ауд. А-234  відбудеться засідання Вченої ради ОНАХТ

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й

 

 1. Наукова складова діяльності науково-технічної бібліотеки ОНАХТ.

Директор науково-технічної бібліотеки ЗінченкоІ.І.

 

 1. Візія основних засад наукометричних складових ОНАХТ.

Директор Координаційного центру видання наукової періодики Ольшевська О.В.

 

 1. Підсумки зимової сесії.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи  Трішин Ф.А.

 

 1. Про обрання за конкурсом на посаду професора (таємне голосування).

 

 1. Подання претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених (таємне голосування).

 

 1. Затвердження атестації наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених.

         Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О. О.

 

 1. Перезатвердження теми докторської дисертації доц. Соцу С.М. та затвердження наукового консультанта.

 

 1. Перезатвердження тем кандидатських дисертацій для співробітників ОНАХТ.

 

 1. Про надання дозволу ОТК на впровадження освітньої діяльності підготовки фахівців за ОКР «молодший спеціаліст», в межах обсягу ліцензованих спеціальностей за напрямами підготовки (спеціалізаціями):

– спеціальність 051 «Економіка», напрям підготовки (спеціалізація)-«Економіка та організація бізнесу»;

– спеціальність 075 «Маркетинг», напрям підготовки (спеціалізація)-«ІТ-маркетинг і бізнес комунікації».

Директор Одеського технічного коледжу Коваленко А.В.

 

 1. Про рекомендацію до друку:

10.1) колективної монографії «Сучасний стан галузей національної економіки України: проблеми та шляхи вирішення»;

10.2)  монографії “Генезис систем автоматического управления технологическими процессами”. Автор: Єгоров В.Б.;

10.3)  навчального посібника « Організація баз даних». Автори : Артеменко С.В., Вохменцева Т.Б., Мунтян І.В.;

10.4) навчального посібника «Гігієнічне проектування харчових виробництв». Автори: Верхівкер Я.Г., Нікітчина Т.І.;

10.5) підручника «Мистецтво спілкування». Автор: Віват Г.І.;

10.6) підручника «Основи інженерної та комп’ютерної графіки». Автори: Іванова Л.О., Ломовцев Б.А., Іваненко Є.В.;

10.7)  періодичних наукових видань ОНАХТ.

 

 1. Про підтримку директора Інституту технічної теплофізики НАН України, члена – кореспондента НАН України, Лауреата Держаних премій СРСР та України в галузі науки і техніки Снєжкіна Ю.Ф. для обрання дійсним членом НАН України по відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН України за спеціальністю «Промислова теплоенергетика, тепломасообмін».

 

 1. Про підтримку наукової праці «Створення інноваційних комп’ютерно- інтегрованих технологічних комплексів для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів» на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених 2018 року. Автори: Жученко О.А., Івіцький І.І., Цапар В.С., Івіцька Д.К. (Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського)

 

 1. Про внесення змін до графіку навчального процесу.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи  Трішин Ф.А.

 

 1. Затвердження:

         14.1) комплексної програми «Здоровя» на 2018-2020 рр.;

         14.2) Положення про кафедру технології зберігання зерна.

 

 1. Пропозиції щодо нагородження працівників академії до Дня науки.

Голова Ради із заохочення і нагородження працівників ОНАХТ Страхова Т.В.

 

 1. Різне.

16.1. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2 семестр 2017-2018 н.р.

 

У порядку денному можливі зміни та доповнення.