04.07.2017- засідання Вченої ради

            04 липня  2017 р. о 13 год.45 хв. в ауд. Б-210  відбудеться засідання Вченої ради ОНАХТ

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й

  1. Звіти у зв’язку з обранням за конкурсом на посади завідувачів кафедр та професорів (таємне голосування).
  1. Про висунення кандидатів на нагороди (таємне голосування).

Голова комісії із заохочення Страхова Т.В

  1. Про підсумки дипломного проектування.

Проректор з НПтаНР Трішин Ф.А.

  1. Про попередні результати літньої сесії.

Проректор з НПтаНР Трішин Ф.А.

  1. Затвердження скорегованих навчальних планів для підготовки докторів філософії.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

  1. Звіти молодих учених – стипендіатів КМУ.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

  1. Затвердження кількості аспірантів підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

  1. Затвердження вартості навчання для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук поза державним замовленням

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

  1. Про відрахування з аспірантури.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

10.Про перезатвердження тем кандидатських дисертацій. 

11. Затвердження кандидатур на іменні стипендії.  

В.о. начальника навчального відділу Золовська О.В.

12.  Про рекомендацію до друку.

13. Затвердження Положення про проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт Одеською національною академією харчових технологій.

14. Затвердження Положення про порядок списання об’єктів державної власності з балансу ОНАХТ.

 

15. Про внесення змін до Додатку 1 до Правил прийому до ОНАХТ в 2017 році.

 

16. Затвердження навчальних планів та освітніх програм підготовки бакалаврів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»: «ІТ – конструювання обладнання»; «Обладнання готельно-ресторанних закладів» та «енергетична безпека».

17. Про внесення змін до таблиці 1 Правил призначення стипендій.

              В.о. начальника навчального відділу Золовська О.В.