03.07.2018р. – засідання Вченої ради

   Шановні колеги,  03 липня  2018 р. о 11 год.00 хв. в ауд. Б-210  відбудеться засідання Вченої ради ОНАХТ

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й

 

 1. Звіти у зв’язку з обранням за конкурсом (таємне голосування).

 

 1. Стан та перспективи діяльності Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнології та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського.

Директор Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнології та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського Косой Б.В.

 

 1. Підсумки дипломного проектування та попередні результати літньої сесії.

         Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Трішин Ф.А.

 

 1. Про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність ОНАХТ.

Проректор з наукової роботи Поварова Н.М.

 1. Про організацію і проведення усіх видів практики в ОНАХТ.

Директор центра  сприяння  працевлаштуванню студентів і випускників Біленька І.Р.

 

 1. Перспективи розвитку спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» та відповідної матеріально-технічної бази.

Завідувач кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Тітлов О.С.

 

 1. Подання та затвердження кандидатур на здобуття іменних стипендій.

         Начальник навчального відділу Букарос А.Ю.,

         Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Затвердження Положень.

 

 1. Про рекомендацію до друку.

 

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради на 1 півріччя 2018/2019 навчального року.

 

 1. Різне.