02.10.2018р- засідання Вченої ради

         Шановні колеги,

  02 жовтня  2018 р. о 13 год. 45 хв. в ауд. Б-210  відбудеться засідання Вченої ради ОНАХТ

 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й

 

 1. Порівняльний аналіз динаміки рейтингу ОНАХТ за підсумками роботи у 2017 році.

Директор Центру моніторингу та забезпечення якості вищої освіти

Кручек О.А., керівник Координаційного центру видань наукової періодики Ольшевська О.В.

 

 1. Стан та перспективи діяльності Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна

Директор інституту Каламан О.Б.

 

 1. Про затвердження тем та індивідуальних планів аспірантам вступу 2018 року.

         Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Про перезатвердження тем кандидатських дисертаційних робіт та зміну наукових спеціальностей.

         Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Про зміну наукового керівника.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Про відрахування із аспірантури.

         Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Про затвердження звіту науковій роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених Кустова І.О.

         Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Затвердження Положень з основної діяльності та про структурні підрозділи ОНАХТ.

 

 1. Затвердження акредитаційних і ліцензійних справ та супутньої документації.

Директор навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти Мураховський В.Г.

 

 1. Про рекомендацію до друку.

 

 1. Про створення науково-дослідної лабораторії соціологічних досліджень.

Голова постійно-діючої комісії з розвитку та удосконалення структури академії Хобін В.А.

 

 1. Про реорганізацію журналу «Продовольча та економічна безпека України».

Ректор Єгоров Б.В.

 

 1. Різне.